De geschiedenis van VZW De Pastorie

1997
Pastoor Rik Coninckx verlaat als laatste Zelemse pastoor de pastorij.
1997-2006
Het pastorijgebouw doet tijdens de verbouwing van de gemeenteschool dienst al tijdelijke school.
2006
Parochieraad en Heemkring Zelem koppelen het leegstaande gebouw aan hun wens om een ontmoetingshuis op te bouwen dat tevens haar erfgoed zal bewaren.
Een infomoment geeft toelichting aan de Zelemse verenigingen. 16 van de 25 verenigingen zijn vertegenwoordigd. Uiteindelijk stappen 18 sociaal-culturele verenigingen mee in het project.
2006-2007
Het pastoriegebouw doet dienst als opvanghuis voor gezinnen in nood.
2008
De pastorij blijft leeg achter en verkeert in slechte toestand. Haar trieste verval begint.
29 april 2008
VZW De pastorie wordt opgericht. Haar werking berust op 4 basispijlers: Ontmoeting, cultuur, natuur en toerisme.
30 oktober 2008
VZW De pastorie zoekt naar financiële middelen en dient een project in bij het Europees Landbouwfonds voor Plattelandontwikkeling onder de projectnaam ‘Zalig Zelem, grensverleggend dorp’.
10 december 2008
Het Leaderproject wordt goedgekeurd en samen met haar co-promotoren Stad Halen en Regionaal Landschap Lage Kempen krijgt het project haar aftrap. Hoofddoelstellingen zijn de herinrichting van het pastoriegebouw, landschapsherstel en verhogen van de streekidentiteit.
13 maart 2009
De bouwaanvraag wordt door architect Peter Geerts ingediend.
30 oktober 2009
VZW De Pastorie ontvangt haar bouwvergunning.
December 2009
De eerste voorbereidende werken worden uitgevoerd door een ploeg van De Winning.
April 2010
De eerste aannemers beginnen aan de renovatiewerken. Het is een moeilijk verhaal. Het gebouw is lang niet zo stabiel als ingeschat werd. Om kostensparend te werken worden de werken in eigen beheer georganiseerd.
28 oktober 2011
Het gebouw is gebruiksklaar. De eerste pint vloeit uit de tapkraan van de herberg.
30 oktober 2011
Het grote publiek komt massaal een kijkje nemen in het nieuwe ontmoetingshuis.
6 december 2011
Veerle en Leo stappen mee in het verhaal als uitbaters van Herberg ‘De Pastorie’.
27 januari 2012
Herberg ‘De pastorie’ opent officieel haar deuren.
27 februari 2012
Vakantiewoning ‘De Pastorie’ is een feit. De eerste toeristen reserveren een weekend in De Pastorie.
21 maart 2012
Het eerste dorpsrestaurant vindt plaats in de pastorie. 54 senioren komen samen voor een lekkere maaltijd.
20 april 2012
Het gebouw wordt officieel door gouverneur van Limburg Herman Reynders geopend.

© 2018 site.pastoriezelem.be  

Online ge(s)maakt door www.doublegum.be